Slovenská Asociácia Bazénov, Sáun a Wellness

Slovenská asociácia podnikateľov v oblasti bazénov, sáun a wellness (SAPBSW) je záujmovým združením právnických a fyzických osôb. Združuje a zastupuje výrobcov a prevádzkovateľov bazénov, kúpalísk, aquaparkov, sáun, víriviek, wellness zariadení ako aj ďalších regeneračných zariadení podobného zamerania. Zastrešuje projektantov a architektov pôsobiacich v tomto obore ako aj firmy, ktoré dovážajú, predávajú alebo zaisťujú servis pre chod uvedených zariadení.

Členstvom v Asociácii získava každý člen pečiatku profesionality a adekvátneho štandardu v prístupe k riešeniam inštalácii a prevádzkovaní zariadenia.

Prezídium

Organizačný a výkonný orgán, zabezpečujúci činnosť Asociácie

Zoltán Berghauer
Prezident

Miroslav Ružiak
Viceprezident

Tibor Mészáros
Viceprezident

Juraj Bakoš
Výkonný riaditeľ a generálny tajomník

Poslanie Asociácie

Asociácia plánuje organizovať a usporadúvať vzdelávacie akcie v podobe školení, odborných seminárov, výstav a konferencií. Ich cieľom je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb členov združenia smerom k svojim zákazníkom a hlavne oboznámenie spotrebiteľov o trendoch, ale aj zákonoch a normách platných pri výrobe, inštalácii a využívaní bazénov, sáun a iných wellness zariadení.

Vzdelávacie akcie

Odborné školenia, semináre, výstavy, konferencie na vzdelávanie technikov.

Osveta a ekológia

Naučíme ľudí, ako šetriť bazénovú vodu, ako ju recyklovať a ekologicky dezinfikovať.

Podpora v zahraničí

Na zahraničných akciách budeme spoločne usporadúvať tématické stretnutia s dôležitými firmami.

Trendy a inovácie

Prinášame najnovšie trendy a technologické inovácie zo sveta a od startupových spoločností a najlepšie z nich budeme aplikovať.

Legislatívna podpora

Sledujeme zmeny v zákonoch a reguláciách, informujeme vás a radíme, ako sa v nich orientovať.

Súťaž o najkrajšiu inštaláciu

Najkrajšie realizácie za rok 2021 v kategóriách rodinný a verejný bazén a wellness, odmeníme účasťou na konferencii v Dubaji (11/2021).

Výhodné podmienky pre prvých prihlásených členov

platné do 31. 5. 2021

Stanovy

Aktuálne znenie stanov nájdete tu: