Prečo vznikla asociácia pre slovenských bazénárov?

V článku sa dočítate, prečo Asociácia vlastne vznikla, kto ju založil a kam bude smerovať. Každopádne, cieľom je zvýšiť gramotnosť užívateľov, ale i predajcov, v oblasti wellnesu. Aby bolo všetko na jednom mieste a pre všetkých

1. Kedy vznikla myšlienka založiť asociáciu a čo Vás k tomu viedlo?

Na myšlienku založiť asociáciu som prišiel počas prvého lockdownu minulého roka. Prechádzal som sociálnymi sieťami a sledoval tie, zamerané na bazény. Boli tam základné otázky ohľadom fungovania bazéna a v podstate ich nikto nevedel kompetentne zodpovedať. Bohužiaľ ani zástupcovia renomovaných bazénových firiem. A tak v podstate ľudia nedostávali odpovede na triviálne otázky typu ako ošetrovať bazén, je treba filtráciu k bazénu atď. Vtedy som si uvedomil, že by bolo dobre vytvoriť združenie, ktoré fundovane zodpovie na všetky tieto otázky. Samozrejme sme mysleli nielen na konečných užívateľov, ale aj na firmy pôsobiace v tomto segmente.

2. Kto  sú zakladajúci členovia asociácie?

Zakladajúcimi členmi asociácie bol Compass Europe s.r.o., Pool & Home s.r.o. a Hubertus s.r.o…..prakticky z každého rožku trošku. Od výrobcu cez obchodnú firmu, až po konečného užívateľa wellness.

 3. Kto sa môže stať členom asociácie?

Členom asociácie sa môže stáť každý, kto splní podmienky prijatia určené v stanovách asociácie. Bolo by dobre, keby to bolo široké spektrum od výrobcov, architektov, obchodných a stavebných firiem až po konečných užívateľov wellness.    

4. Čo bude poslaním Asociácie?

Poslanie asociácie by som rozdelil na vzťah B2B a B2C. V podstate chceme firmám, pôsobiacim v tomto obore, sprostredkovať prístup k novinkám na trhu, pomôcť pri získavaní medzinárodných kontaktov, usporadúvať semináre, výstavy a kongresy, ale hlavne tieto firmy spájať. Určite plánujeme pravidelne vyhodnocovanie jednotlivých projektov a udeľovanie národných ocenení. Čo sa týka výstupov ku konečnému zákazníkovi, tam chceme poukázať na svetové trendy v tomto smere, vytvoriť databázu overených firiem, na ktoré sa môžu s témou ,,wellness,, obrátiť. A samozrejme, v našich blogoch budeme riešiť pálčivé témy typu „Prečo mám zelenú vodu?“.

V neposlednom rade by sme chceli byt poradným organom vlády, keď sa budú riešiť témy spojené s našou činnosťou.

5.Aké sú Vaše plány v najbližšom období, keďže všetci vieme, že predovšetkým prevádzky wellness atď. sú zatvorené kvôli opatreniam pandémie a na druhej strane je zaznamenaný zvýšený dopyt u výrobcov bazénov.

Situácia je ťažká. Z jednej strany zaznamenávame enormný dopyt po bazénoch a wellness zariadeniach, ale to je otázka súkromného sektora. Bohužiaľ prevádzky wellness hotelov, plavárne, kúpaliská a fitness centrá sú stále zavreté. Ale myslím si, že to najhoršie už máme za sebou a postupne sa vrátime do normálnych koľají.

6.Plánujete vstúpiť do štruktúr Európskych asociácii výrobcov bazénov ?

Áno, v podstate sme už podali prihlášku a už aj participujeme na tvorbe nového európskeho zákona a používaní bazénov. Myslím si, že Slovensko patrí do uvedených štruktúr, veď napríklad vo výrobe kompozitných bazénov na jedného obyvateľa, sme svetovou jednotkou.