Cenník

Členské príspevky  platné pre rok 2021

EARLY BIRD! - do 31. 5. 2021 je na všetky príspevky zľava 50 %

Každý z členov Asociácie prispieva na činnosť Asociácie ročným členským príspevkom, ktorého výška sa stanovuje podľa priemerného počtu zamestnancov člena v kalendárnom roku predchádzajúcom roku, v ktorom má členský príspevok zaplatiť.

Skupina 1 - 400 €

do 5 zamesntancov, 1 volebný hlas

Skupina 2 - 800 €

6-10 zamesntancov, 2 volebné hlasy

Skupina 3 - 1 200 €

11-16 zamesntancov, 3 volebné hlasy

Skupina 4 - 1 600 €

Viac ako 20 zamesntancov, 4 volebné hlasy

Early Bird -50 %

Do 31. 5. 2021 je členstvo za polovičnú cenu

Čestné členstvo

Udeluje asociácia významným partnerom