Je potrebné prekrytie bazéna?

Na trhu máme veľa možností, ktoré vám pomôžu pri prevádzke a údržbe bazéna znížiť náklady na jeho údržbu. V rôznorodosti týchto opatrení, ktoré môžete aktívne urobiť, je jasným víťazom prekrytie vášho bazéna každý večer po použití.

Môžete využiť veľkú škálu prekrytí, od solárneho, automatického až po jednoduché prekrytia, ktoré nám trh ponúka.

Prekrytie zefektívni váš bazén pri udržaní tepla o viac ako 90%.

Ak vyhrievate vodu vo svojom bazéne, je dosť neefektívne, aby ste počas noci teplo z bazéna nechali unikať do atmosféry. Ohrev vody v bazéne je značne drahý.

Prekrytím bazéna, okrem zníženia tepelných strát, obmedzíte aj odparovaniu vody. Toto je zvlášť dôležité pre oblasti s obmedzeným prístupom k vode, ale tiež v podstate všade, keďže vyparovaná voda bola chemicky upravená. To znamená, že každý kúsok vody, ktorá unikne z vášho bazéna odparením, treba doplniť čerstvou vodou a potom ju chemicky upraviť, aby zodpovedala ideálnym chemickým hodnotám vody v bazéne, ktorý prevádzkujete.

Pri výbere či už solárneho, alebo iného typu prekrytia bazéna a ich relatívne príjemnej cene zadováženia v porovnaní s výhodami, ktoré poskytuje, si môžeme byť istí výraznou úsporou nákladov a zvýšením efektívnosti jeho používania .

Pre majiteľov bazénov sa táto činnosť prekryť bazén na noc a ráno zase otvoriť, stane príjemnou rutinnou záležitosťou.

Upozornili by sme zároveň na nevhodnosť nechať prekrytý bazén aj počas dňa.

Prekrytie bazéna počas celého dňa má nepriaznivý vplyv na chemickú účinnosť a filtračný systém bazéna a často bude mať za následok zvýšenú spotrebu chlóru, kedy môže nastať náhly nastúp zelenej vody.

Takže záverom, ak chcete, aby váš bazén fungoval efektívnejšie, najlepšie urobíte, ak každý večer bazén prekryjete a každé ráno ho opäť odkryjete.