Prečo mám v bazéne zrazu zelenú vodu? Robím niečo zle?

Najčastejším problémom bazénovej vody býva jej farba. Zelená. Ten, kto to nepozná, patrí skôr k tým šťastným majiteľom bazéna s perfektne nastavenou filtráciou, kvalitou vody a dávkovaním chémie. Ako tomu predchádzať, resp. vrátiť vode jej farbu, sa dozviete v našom článku.

Zelená voda v bazéne

Ak ste novým majiteľom bazéna, alebo sa snažíte pochopiť, ako zabrániť tomu, aby sa vaša voda v bazéne zazelenala, ste na správnom mieste a čítajte ďalej. Existuje poradie operácii, ktoré sa vo väčšine prípadov budú vzťahovať na všetky bazény so zelenou vodou.

Určite všetci majitelia bazénov už vedia, že chlór upravuje vodu v bazéne, ale tu musíme začať od začiatku a tou je hladina chlóru vo vašej vode.

Ak nameriate vo svojej bazénovej vode 0 ppm voľného chlóru, našli ste príčinu zazelenania sa vody. Voda v bazéne potrebuje chlór. Nestačí iba od oka pridať spôsobom, že tam niečo musí byť. Chlór je potrebné pridať do tej miery, do akej ste si schopní vytvoriť a zadržať zostatkovú hodnotu chlóru vo vode. Táto schopnosť vytvárať a udržiavať zostatkovú hodnotu je jedným z faktorov, vďaka ktorému je chlór zlatým štandardom v starostlivosti o vodu v bazénoch. Bez dezinfekčného prostriedku vo vode váš bazén okamžite začne množiť baktérie a organické látky.

To, ako dlho trvá zelená voda vo vašom bazéne, závisí od kvality vašej filtrácie, teploty vody a množstva slnečného žiarenia, no a už spomínaná nameraná nulová hodnota chlóru.

Ak ste pridali chlór, ale po testovaní vody vám namerané hodnoty voľného chlóru ukazujú nulovú hodnotu, znamená to, že nemáte vo vode „žiadny chlór“. Tento jav poukazuje na to, že chlór, ktorý ste pridali, našiel baktérie a organické látky a napadol ich, čím ich dezinfikoval a oxidoval. Použili ste chlór, ktorý sa tiež nazýva chloramínový, alebo kombinovaný, ale už nemáte voľný chlór. Bez obsahu chlóru schopnosť zabíjať látky vo vode sa minimalizuje a vaša voda je opäť zelená. Ak pridáte chlór a na ďalší deň je po teste všetko preč, máte vo vode buď riasy a baktérie, ktoré spotrebúvajú chlór okamžite ako ho pridáte, alebo vám chýba dôležitá súčasť údržby obsahu chlóru, čo je hladina kyseliny kyanurovej.

CYA – kyselina kyanurová a zelená voda

Je tiež známa, ako udržiavač a stabilizátor vody. Je to chemikália, ktorú je potrebné pridávať do bazénovej vody. Zabraňuje slnečnému žiareniu znižovať hladinu chlóru vo vode. Bez CYA by slnko každý deň spálilo všetok váš chlór v bazéne. Chlórové tablety a iné formy produktov zo stabilizovaného chlóru obsahujú CYA, takže zakaždým, keď ich pridáte do svojho bazéna, sa hladina CYA zvyšuje. Vhodné je udržiavať hodnoty CYA medzi 30 až 50 ppm a ak hodnoty presiahnu 80 až 100 ppm, vodu z bazénu čiastočne vypustite a doplňte čerstvou, ktorá CYA neobsahuje.

Vo svojom bazéne používajte iba nestabilizovaný chlór = tekutý  alebo vyrábaný zo slanej vody.

Zelená voda v bazéne s vysokými hodnotami pH

Ďalšou logickou príčinou zelenej vody vo vašom bazéne sú vysoké hodnoty pH. Optimálne pH, aby váš chlór fungoval, je v skutočnosti oveľa kyslejšia úroveň pH, ako by bolo pre vaše telo príjemné. Konkrétnejšie. Chlór by bol vo vode účinnejší pri úrovni kyslosti bližšie ku káve alebo pivu, ktorá je okolo 5,0 alebo viac. Možno si myslíte, že je to nízka hodnota, najmä pri porovnaní vašej pH a tiež, keď uvidíte hodnotu 8,0 alebo vyššiu (najmä v bazénoch so slanou vodou), ale musíte si uvedomiť, že stupnica pH je logaritmická. Hodnota pH 5,0 je tisíckrát kyslejšia ako hodnota 8,0. Ľudské telo takéto kyslé ph vôbec netoleruje a preto udržiavame pH bližšie k tomu, čo je pre nás ideálne, čiže 7,4 až 7,6. Táto hodnota je však kompromisom s účinnosťou chlóru.

Pri udržiavaní hodnôt pH 7,4 až 7,6 môže chlór fungovať a zároveň sa môžete cítiť vo vode príjemne. Toto je však najvyšší horný rozsah, v ktorom môže byť chlór účinný. V okamžiku, ak sa pH vyšplhá na 8,0, čo sa môže stať veľmi ľahko, chlór prestáva byť účinný. Pri hodnote pH 8,2, čo už predstavuje maximálny rozsah, je chlór vo vode takmer úplne neúčinný. Môžete hladinu chlóru vo vode otestovať, chlór tam síce bude, ale nebude si plniť funkciu zabíjať baktérie, alebo spomaľovať rast organických látok v bazéne.

Testovacie prúžky na hladinu voľného chlóru sú na rýchlu kontrolu pomerne účinné, ale na presné meranie pH rozporuplné. Farebná škála na meranie pH pomocou testovacích prúžkov je v najlepšom prípade neurčitá, pretože každý človek bude farby prezerať a interpretovať trochu inak. Pre majiteľov bazénov by bolo užitočné vedieť a pochopiť, že toto obmedzenie pri testovaní pH je jedným z hlavných dôvodov, prečo by ste mali investovať do kvalitnej testovacej súpravy.

Zelená voda z fosfátov

Keď sa dočítate v správach o agresívnych a nebezpečných riasach vyskytujúcich sa v prírodných jazerách alebo riekach, najčastejšia príčina ich vzniku je práve vo fosfátoch, ktoré si našli cestu do ekosystému. Jedná sa o produkt bežne používaný v priemysle. Bežne nájdete fosfáty používané pri výrobných procesoch, ale aj v spotrebných výrobkoch ako sú mydlá, hnojivá, dokonca aj niektoré algicídy. V tomto prípade sa môžu hromadiť v bazénoch a vírivkách.

Fosfáty sú bežným problémom vo vidieckych vodných zdrojoch, ako sú studne, kde sa do podzemných vôd dostávajú fosfáty z poľnohospodárskych oblastí, kde sa často používajú na hnojenie rastlín. Keď sa dostanú do vášho bazéna, predstavujú obrovský problém pre všetkých užívateľov. Podporujú rast nenáročných organických látok ako sú riasy, pretože slúžia pre ne ako potrava. Pri určitej kombinácii fosfátov, dusičnanov, organických látok, ultrafialového žiarenia a teploty vody, môže nastať rýchly rast rias. Stojatá vodná plocha, ako je bazén so slabým filtračným systémom, nie je schopná držať krok s rýchlo rastúcou rastlinnou hmotou, teda riasou. A práve to je dôvod, prečo meriame fosfáty v jednotkách na biliardu, namiesto jednotiek na milión, ktoré bežne používame pre meranie hodnôt v bazénovej vode.

Viac ako 500 ppb fosfátov bude vyžadovať, aby ste použili viac chlóru ako ste bežne zvyknutý používať. Pri koncentrácii 1 000 až 2 000 ppb chlór nedokáže držať krok s rastom organických látok a váš bazén bude zelený napriek dennej dezinfekcii chlórom. Ak teda máte vo vašom bazéne zvýšené hladiny fosfátov, musíte použiť produkt na odstraňovanie fosfátov, najlepšie prostriedok na odstraňovanie fosfátov z prírodnej chémie. Ideálne je dať si vodu otestovať v na to určenom laboratóriu a požiadať aj o test fosfátov. Testovanie fosfátovými testovacími prúžkami je tiež možné, ale laboratórne testy sú presnejšie.

Zelená voda a meď

Uvedieme si referenčný príklad merania a nastavenia  hodnôt  vody vo vašom bazéne. Testovali a skontrolovali ste si hladinu voľného chlóru v rozmedzí 30 až 50 ppm. Hladina CYA je medzi 30 až 50 ppm. Hodnota pH bola upravená na 7,4 až 7,6. Testovali ste fosfáty a máte nulové hodnoty alebo menej ako 500 ppb a aj napriek tomu je voda v bazéne stále zelená? Skúste vyčkať 48 hodín, aby ste nechali chemickú úpravu vody bazéna úplne sa prispôsobiť zmenám, ktoré ste vykonali. Inými slovami, treba dať bazénu deň alebo aj dva, aby voda reagovala na vaše vylepšené parametre. Za predpokladu, že ste to všetko spravili a voda je stále zelená, zoznam možných príčin sa redukuje. Zameriame sa na menej časté príčiny vašej zelenej vody. Jednou z tých menej častých, ale možných príčin zelenej vody v bazéne, je oxidovaná meď. Ak máte vo svojom bazénovom systéme meď, ktorá sa kdekoľvek rozpúšťa na roztok, môže sa stať zelenou tým, že je oxidovaná vašim chlórom.

Chlór je oxidačné činidlo a meď sa pri oxidácii mení na zelenú. Vo vašom systéme by ste mohli mať medené rúry, ako to majú staršie bazény. Meď môže pochádzať aj z niečoho ako minerálny systém, alebo ionizátora medi, či z algicídov, ktoré obsahujú meď, alebo z korodujúceho výmenníka tepla v bazéne. V skutočnosti existuje veľa spôsobov ako môže byť meď prítomná vo vašej vode. Ak pridáte veľa chlóru, voda vo vašom bazéne sa pred vašimi očami premení na zelenú. Voda ma jedinečné sfarbenie, pretože oxidovaná meď vo vode bazéna bude jasná, smaragdovo zelená, ale voda bude zároveň do značnej miery aj čistá. Zelená voda z dôvodu nárastu organických látok bude kalná, ale oxidujúca meď bude číro zelená. Nechajte si preto vodu otestovať a vaša hodnota medi vo vode by mala byť nula. Preskúmajte zariadenia, ktoré ste nainštalovali, či v nich nemáte zdroje medi, o ktorých neviete. Odstránenie kovov z vody v bazéne je zložitá téma s niekoľkými možnými spôsobmi ako pristupovať k dlhodobému čisteniu, ako sú napríklad sekvestračné alebo chelátové činidlá, ktoré zadržiavajú kovy v roztoku a bránia ich oxidácii.

Zelená voda a filtrácia

Filtrácia vody v bazénoch je jedným z hlavných základných vecí, ku ktorým väčšina majiteľov bazénov pristupuje nesprávne. Viacerí majitelia bazénov hovoria, že funkčnosť filtrácie merajú v hodinách za deň doby chodu čerpadla. Pri komunikácii s ostatnými majiteľmi bazénov to môže byť veľmi zavadzajúce, pretože neprihliadate na to, že každý bazén je iný a dokonca aj dva rovnaké systémy vybavenia budú fungovať odlišne na dvoch rôznych bazénoch. Ak by sme iba jednoducho povedali „spustite čerpadlo na 8 hodín“, ignorovali by sme kopu dôležitých údajov, ako to, že niektoré bazény sú malé, niektoré veľké a filtračné čerpadlá majú rôzne výkony.

Existuje iba jeden správny spôsob merania bazénovej filtrácie a to jednoducho previesť objem vášho bazéna prostredníctvom filtračného systému trikrát za každých 24 hodín. To vedie k tomu, že je asi 95% všetkej vody vo vašom bazéne prefiltrovanej aspoň raz. Vaším cieľom by malo byť každý deň prefiltrovať všetku vodu vo vašom bazéne. Toto je zavedený štandard, ktorého sa musíte usilovať dosiahnuť, ak chcete správne filtrovať vodu vo vašom bazéne. Pre správne meranie filtrácie potrebujete vedieť, koľko vody sa vo vašom bazénovom systéme pohybuje. Aby ste to vedeli presne, budete potrebovať prietokomer. Komerčné bazény majú prietokomery, pretože musia reálne poznať tieto informácie, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a absolvovať pravidelné kontroly. Ak by ste mali vo vašom bazéne prietokomer, mohli by ste si vypočítať aj mieru výmen vody, čo by bolo skvelé, pretože by ste vedeli, či skutočne filtrujete správne množstvo vody. Ak máte vo svojom bazéne zelenú vodu, mali by ste zabudnúť na harmonogram redukovanej filtrácie. Filtračné plány platia pre čisté bazény. Dobrá rada je, ak sa snažíte vyriešiť problém so zelenou vodou vo vašom bazéne, spustiť vaše filtračné čerpadlo nepretržite, kým voda v bazéne nebude priezračne čistá.

Referenčné hodnoty vašej vody v bazéne:

Celková zásaditosť  - 60 – 180 ppm optimalny rozsah 100 – 120 ppm

  • Hodnota pH – 7,2 – 7,8 optimálny rozsah 7,4 – 7,6
  • Tvrdosť vody  - 150 – 1 000 ppm optimálny rozsah 200 – 400 ppm
  • Voľný chlór – 1 – 5 ppm  optimálny rozsah 2 – 4 ppm 
  • Kombinovaný chlór – 0 – 1 ppm optimálny rozsah 0 ppm
  • Kyselina kyanurová (CYA) – 20 – 80 ppm ideálny rozsah 30 – 50 ppm
  • Fosfáty – 0 – 1 000 ppb optimálny rozsah pod 500 ppb
  • Meď – 0 ppm
  • Železo – 0 ppm