Je bezpečné ísť si zaplávať - môže sa COVID-19 šíriť v bazéne?

Plávanie aj samotný pobyt v bazéne je úžasná forma relaxu aj športového vyžitia, ale aj pomoc pri rekonvalescencii po rôznych zraneniach. Máme pre vás odporúčanie, ako postupovať pri prípadnom uvoľnení prevádzok kúpalísk, bazénov a iných wellness zariadení.

Štúdia skupiny The Pool Water Treatment and Advisory Group (PWTAG) po konzultácii s vládnou agentúrou Public Health England dospela k záveru, že opatrenia vedúce k likvidácii Covid-19 vo vode, závisia od úrovne chlóru použitého v bazénoch. Odporúčaná hladinu chlórovania min. 15 mg / liter, ktorá postačuje na ničenie  vírusov, ako je poliovírus, rotavírus a coxsackie vírus, je plne postačujúca aj na vírus, akým je Covid-19, píše sa v dokumente. Chlór a bróm, ktoré sa nachádzajú v bazénoch, deaktivujú vírus a znižujú jeho riziko z hľadiska kontaminácie vody. V súčasnosti neexistujú dôkazy o tom, že by sa SARS-Cov-2, vírus spôsobujúci COVID-19, mohol šíriť na ľudí cez vodu v bazénoch, vírivkách a wellness.

Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tiež informovalo, že neexistujú žiadne údaje o prežití SARS-Cov-2 v morskej, teda slanej vode.

Pri správnej údržbe a prevádzke bazéna, vrátane dezinfekcie chlórom a brómom sa väčšina odborníkov domnieva, že prenos vírusu cez vodu je prakticky nemožný.

Návštevníkom bazénov je potrebne pripomenúť, že pred vstupom do bazéna  sa majú osprchovať, pri opustení bazéna sa musia opäť osprchovať a pri návšteve verejných miest dodržiavať hygienické opatrenia, aby sa znížilo riziko infekcie